Ta strona korzysta z plików cookie (ciasteczek) w celu personalizowania treści dla odbiorców. Każdy użytkownik może wyłączyć zapisywanie plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej, co spowoduje, że nie będą gromadzone żadne informacje.

Produktów: 0 0,00 zł

Koszyk jest pusty

Ilość:

Suma: 0,00

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

§.1 Postanowienia Ogólne:

1.1. Administratorem danych jest DABEX-Bydgoszcz Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Równa 4, 85-846 Bydgoszcz, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000236325, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Miasta Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, NIP: 9532495047, REGON: 340019810. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach. Kontakt e-mail: [email protected]

1.2. Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Termin „Użytkownik”, „Klient”, „Kontrahent” zastąpiony został określeniem „Ty”,  „Administrator” – „My”.

1.3. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).

§2. Przetwarzanie danych:

2.1. Dane osobowe przetwarzane są w celach:

2.1.1. Wykonywania ciążących na nas obowiązków prawnych, np.:

a) wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych,

b) udzielanie odpowiedzi na reklamację w terminie i formie przewidzianych przepisami,

2.1.2. Z danych potrzebnych do realizacji obowiązków prawnych będziemy korzystać:

a) przez czas wykonywania obowiązków, np. wystawienia faktury (podstawa prawna: art. 6 ust 1 c) RODO; podstawę tę będziemy nazywać „obowiązkiem prawnym”),

b) przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane, np. podatkowe (podstawa prawna: obowiązek prawny).

c) W zakresie i celu niezbędnym do nawiązania kontaktu, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną (podstawa prawna: obowiązek prawny),

d) Zastrzeżenia:

- Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenie ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.

§3. Przekazywanie danych:

3.1. Państwa dane przekazujemy:

3.1.1. Podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, uczestniczącym w wykonywaniu naszych czynności:

a) Obsługującym nasze systemy informatyczne,

b) Świadczącym nam usługi doradcze, audytowe, pomoc prawną, podatkową i rachunkową na nasze zlecenie.

3.2. Innym administratorom:

a) Podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (np. banki) – w celu dokonania zwrotów na Państwa rzecz,

b) Podmiotom nabywającym wierzytelności – w razie nieopłacenia przez Państwa naszych rachunków w terminie,

c) Podmiotom współpracującym z nami przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych – w zakresie, w jakim staną się administratorem danych,

3.3. Administrator ma prawo udostępniać dane osobowe podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).

§4. Przysługujące Państwu uprawnienia:

4.1. Dostęp do danych (o informację o przetwarzanych przez nas danych oraz o kopię danych),

4.2. Usunięcie danych*,

4.3. Sprostowanie danych,

4.4. Przeniesienie danych do innego administratora danych lub do Państwa (w zakresie określonym w art. 20 RODO).

* Usunięcie danych osobowych z bazy danych może nastąpić na skutek prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.

§5. Bezpieczeństwo:

5.1. Wdrożyliśmy szyfrowanie danych oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.

Polityka prywatności - wersja PDF - Pobierz PDF

Witryna stworzona na platformie